Transportoptimalisering med digitale løsninger

oppgave

Miljø, Samfunnsøkonomi og planlegging, Teknologi

Publisert 28. mars 2022

Transportoptimalisering i byer og landsbyområder: minimering av utslipp og forbedring av miljøpåvirkning også med digitale løsninger.

Kunnskapsgrunnlaget kan dannes gjennom State-of-art og utvikling av nye modeller og løsninger til bruk på norske case-studies.


Kontaktperson: Arianna Minoretti, Statens Vegvesen

E-post: ariannaminoretti@gmail.com

Telefon: 414 98 708