Trafikkanalyse for å predikere fremtidens trafikksituasjon

oppgave

Kapasitet, Samfunnsøkonomi og planlegging, Trafikkanalyse

Publisert 28. mars 2022

Det utarbeides en mengde trafikkanalyser med mål om å predikere en fremtidig trafikksituasjon for et bestemt område.

Hvorvidt disse trafikkanalysene treffer den reelle fremtidige situasjonen blir som oftest ikke belyst eller sjekket. Ved å rangere ulike metoder og metodikk for ulike trafikkanalyser kan man skape et bedre grunnlag for å vite hvilke metoder og metodikk som svarer seg for ulike trafikkanalyser.


Kobtaktperson: Kristian Dyrnes, Norconsult AS
E-post: kristian.dyrnes@norconsult.com

Tlf: 908 08 762