Tilstrekkelig samfunnsøkonomi i tiltak

oppgave

Jernbane, Samfunnsøkonomi og planlegging

Publisert 30. april 2021

Vi ser stadig store overskridelser på kostnader allerede fra tidligfase og langt inn i gjennomføringsfasen knyttet til jernbaneprosjekt. Selv om det kan sies at dette skjer i andre store, offentlige utbyggingsprosjekt tyder mye på at jernbane skiller seg negativt ut. Hvorfor er det slik? Er det kompleksiteten i prosjektene, utydelige mål, organisering, prosjektstyring eller kommunikasjon som er årsakene? Er det i tidligfase i prosjektene gjennomført tilstrekkelig samfunnsøkonomiske analyser av tiltakene?  


Ønsker du mer informasjon, eller vil du diskutere tema?

Kontaktperson: Tor Arne Melhus, Multiconsult Norge AS, tam@multiconsult.no Tlf. 92642590