Sykkelruter prioritert ut fra nytte/kost

oppgave

Miljø, Samfunnsøkonomi og planlegging

Publisert 28. mars 2022

Det er en utfordring å prioritere mellom hovedsykkelruter ut ifra nytte/kost.

I nytteperspektivet er det mange tema som kan studeres, som trafikksikkerhet, helse, fremkommelighet, byutvikling og mye mer.


Kontaktperson: Torsten Ryeng, Statens Vegvesen

E-post: torstein.ryeng@vegvesen.no

Telefon: 481 98 056