Prosjektering av vegfagleg grunnlag

oppgave

Transport

Publisert 9. november 2023

I samarbeid med stundenten/-ane finn me fram til eit konkret prosjekt der ein får utfordra seg på å lage det vegfaglege grunnlaget, slik ein vil gjere når ein kjem ut i arbeidslivet som vegplanleggar. Mogelegheit for å sitte fysisk i etablert kontormiljø på Leikanger i Sogn heile eller deler av tida når ein skriv oppgåva.


Kontaktinformasjon

Marius Slinde, marius.slinde@vegvesen.no, 909 86 891
Eirik Heggheim Rørvik, eirik.heggheim.rorvik@vegvesen.no, 959 22 195