Praktisk bruk av modellen utviklet av Albert Lau, NTNU, i sin doktograd, med rullende materiell, sporveksel og dynamisk stivhet

oppgave

Jernbane, Sikkerhet, Vedlikehold

Publisert 7. november 2022

I sitt doktorgradsarbeide utviklet Albert Lau en modell og programvare for å studere nærmere bl.a. samspillet mellom rullende materiell og de ulike partiene i en sporveksel (tungeparti, mellomparti og kryssparti).

Den vertikale stivheten gjennom en sporveksel vil variere og dermed gi ulik respons på det passerende materiellet. Det er ønskelig å oppnå så lik elastisitet gjennom sporvekselen som mulig, for å redusere unødvendige dynamiske belastninger på sporkonstruksjonen. I denne oppgaven skal man ved bruk av den nevnte matematiske modellen og programvare finne hvilke forbedringer man kan gjøre i en sporveksel for å utjevne elastisiteten gjennom sporvekselen.


Passer for masteroppgave

Kontaktperson: Alf Helge Løhren, la@banenor.no

Se flere oppgaver fra Bane NOR