Optimalisering av linjen Melhus-Ranheim med tanke på kost og nytte

oppgave

Jernbane, Kapasitet, Samfunnsøkonomi og planlegging

Publisert 30. april 2021

Mellom Melhus-Heimdal og Ranheim er det i dag et stort marked for togtransport.

I rushtiden er togene tilnærmet fulle og det går 2-3 tog per time i den ene retningen. Øvrige avganger går med 1 times frekvens. Det bør undersøkes samfunnsnytten av å legge togstopp til Ranheim som ansees å ha et stort potensiale. Generelt mangler det kapasitet til å kjøre flere tog mellom Melhus-Heimdal og Ranheim (Værnes). Kan god nok kapasitet bare oppnås ved bruk av dobbeltspor? Er tilsving på Leangen tilstrekkelig? Bør det utredes flere nye stasjoner? Vil en potensiell bypendel mellom Melhus-Heimdal og Ranheim (Værnes) med dobbeltspor være samfunnsøkonomisk nyttig sammenlignet med andre linjemodeller, fra et kost og nytte perspektiv? 


Kontaktperson: Raymond Siiri, Asplan Viak,

raymond.siiri@asplanviak.no,

Tlf: 909 30 787