Hjul – skinne kontaktmekanikk

oppgave

Jernbane, Teknologi

Publisert 7. november 2022

Beregningsmodeller og vurderingsmodeller (Shakedown og Ty metoden)

Dette dreier seg om kontaktutmattingsskader på skinner som oppstår på grunn av høye kontaktspenninger mellom hjul og skinne. Denne feiltypen er et stadig økende problem, både i Europa og her i Norge. At vi ser denne økningen har sammenheng med økende trafikkmengde og hastighet, men sannsynligvis også nye togtyper med høyere aksellast og traksjonskrefter. Her kan det være aktuelt å se på hvordan hjulkrefter og kontaktgeometri for norske tog og spor påvirker kontaktspenninger og skademekanisme.

Du kan lese mer om problemstillingen i denne artikkelen fra UIC


Passer for masteroppgave

Kontaktperson: Frode Teigen, ft@banenor.no

Se flere oppgaver fra Bane NOR