Feltmålinger og numerisk simulering av forløp av lufttemperatur i jernbanetunneler

oppgave

Jernbane, Konstruksjon, Vedlikehold

Publisert 7. november 2022

Hovedmålet med denne oppgaven vil være å sammenstille feltdata fra temperaturmonitorering i tunneler og analysere disse vurdert opp mot faktorer som påvirker temperaturforløpet i tunnelen.

  • Bakgrunnsstudie om aktuell tunnelkledningsteknologi, frostskademekansimer og dimensjonering av termisk isolasjon
  • Innsamling av feltdata fra pågående temperaturmålinger
  • Numerisk simulering av temperaturforløp
  • Etablering av en prognosemodell for akseptable lufttemperaturer langs tunneltraseen.

Passer for master og bachelor

Kontaktperson: Trine Bye Sagen, sagtri@banenor.no

Se flere oppgaver fra Bane NOR