Blir det mindre støy om det blir flere el-biler?

oppgave

Akustikk, støy og vibrasjoner

Publisert 13. oktober 2022

En undersøkelse av støybidrag fra ulike kjøretøyer i tettbygd strøk. Blir det mindre støy om det blir flere elbiler, og i så fall hvordan oppleves bedringen.

Hensikt med oppgaven: Finne ut hvor stor forskjell det er mellom ulike typer biler og andre kjøretøyer angitt som fysisk og opplevd støy. Oppgaven er begrenset til tettbygd strøk.

Konkrete oppgaver: Måle støy fra enkeltkjøretøyer i 5 ulike trafikksituasjoner: Gatetun, 30 km/t, 40 km/t, 50 km/t og 60 km/t fartsgrense. Det måles i to ulike avstander for hvert målepunkt. Det måles på steder der det er såpass liten trafikk at hvert enkelt kjøretøy kan måles separat. Det tas lydopptak og måles minst 10 passeringer per målepunkt, minst 100 totalt. Det må være med minst 3 elbiler per målepunkt, minst 30 totalt. Følgende parametre tas ut i analysen: LE 1/3-oktavspektrum og A-veid, Lfmax 1/3-oktavspektrum og A-veid, loudness, sharpness, roughness, fluctuation strength og tonality. Spektrum i 1/3-oktav sammenliknesmed gjeldende standardspektra i Håndbok 47. Registreringsnummer på hvert kjøretøy registreres for å sikre at man kan ha med kjøretøyets vekt, motoreffekt, drivstofftype og alder. Noen av opptakene spilles av for lyttere som bes om å rangere støyen fra 1 til 10.


Passer for:

Masteroppgave i akustikk, gjerne en student som er interessert i den enkeltes og samfunnets opplevelse av støy.

Oppgave fra Brekke & Strand Akustikk A/S

Studentene er velkomne til å skrive sin oppgave på ett av våre kontor ved Brekke & Strand for å oppnå et tett og godt samarbeid mellom student og veileder. Dette gir også studenten mulighet til å bli
kjent med vårt selskap og våre ansatte. Dersom studenten i hovedsak skriver sin oppgave
på universitetet, inviterer vi gjerne til besøk når dette passer.
Vi tilbyr følgende ordninger:

 1. En egen arbeidsplass på vårt kontor med tilkobling til vårt gjestenett (egen laptop
  forutsettes).
 2. Åpen invitasjon til våre ukentlige fagmøter
 3. Åpen invitasjon til vår ukentlige fredagskaffe
 4. Mulighet for å være med en av våre rådgivere ut på en typisk arbeidsdag, som kan
  innbefatte lydmålinger, befaringer eller prosjekteringsmøter
 5. Gratis lunsj (gjelder Oslo-kontoret)
 6. Veileder-ressurser: våre veiledere er i utgangspunktet tilgjengelig tilsvarende typisk frekvens 1
  time annenhver uke. Dette kan justeres i forhold til oppgaven.
 7. Tilgang til firmabil og andre ressurser dersom oppgaven tilsier dette og såfremt det er ledige
  ressurser.

Image by Freepik