Analyse av sprøytebetongtykkelse målt med høyoppløselig laserscanner

oppgave

Konstruksjon, Sikkerhet, Teknologi

Publisert 7. november 2022

Tykkelsen på sprøytebetong i norske tunneler har tradisjonelt sett vært målt manuelt og kun som stikkprøvekontroll i et begrenset omfang. 

Ny teknologi gjør nå at man får store mengder data og kan generere detaljerte 3D-modeller av sprøytebetongen. Bane NOR ønsker å få gjennomført en analyse av slike data fra to store jernbanetunneler. Målet er å få svar på blant annet:

  • Hvilken informasjon kan man trekke ut av disse dataene og hvordan man best mulig kan utnytte den nye informasjonen
  • I hvilken grad påvirker ulik oppløsning beregning av midlere tykkelse, totalvolum og standardavvik
  • Hvordan kan vi definere jevnhet av sprøytebetongen, slik at vi kan stille krav til dette i regelverket

Oppgaven vil bestå av en del databehandling og statistisk analyse i kombinasjon med faglige vurderinger, og ligger i skjæringspunktet mellom ingeniørgeologi, anleggsteknikk og geomatikk. Det vil trolig ikke være behov for feltarbeid for å gjennomføre oppgaven.


Passer for masteroppgave

Kontaktperson: Jørgen Stenerud, jorgen.stenerud@banenor.no

Se flere oppgaver fra Bane NOR