Om oss

Road and lights

Hvorfor Konnekt?

For å levere på samfunnets endrede transportbehov, er Norge avhengig av riktig og tilstrekkelig kompetanse. Som en del av sitt sektoransvar innen samferdselskompetanse, har Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen gått sammen for å etablere Konnekt.

Konnekt skal bidra til en mer strategisk styring av kompetanseutvikling på nasjonalt nivå, slik at vi sammen evner å skaffe til veie riktig og tilstrekkelig kompetanse til samferdselsprosjekter i årene som kommer. Det foreligger i dag stort potensiale for samarbeid mellom de ulike aktørene i sektoren om hvilken kompetanse som bør utvikles og hvordan ressursene bør prioriteres. Ved å samle næringslivet, samferdselsmyndigheter og utdanningsinstitusjoner, sørger Konnekt for et effektivt samarbeid der aktørene sammen definerer fremtidens behov. I dag omfatter Konnekt vei og jernbane, men i fremtiden ønsker Konnekt også et tettere samarbeid med luft og sjø.

Lær mer om Konnekt

Konnekt skal også synliggjøre sektorens attraktive muligheter og bidra til fremtidsrettede utdanningsløp og karrierer.

Norge skal over de neste årene bygge ut

samferdselskapasiteten

i et omfang landet aldri

tidligere har sett

Hva skal vi oppnå?

Konnekt skal jobbe mot tre hovedmål:

  1. Ha best mulig oversikt over samferdselskompetanse (vei og jernbane) i Norge til enhver tid, samt bidra til å synliggjøre eksisterende og fremtidig kompetansebehov.
  2. Tette kompetansegap gjennom aktiv påvirkning og samarbeid med utdanningsinstitusjoner, myndigheter og næringsliv.
  3. Skape attraktivitet for samferdselssektoren og formidle karrieremuligheter for studie- og jobbsøkende.

Hvordan jobber vi?

Konnekt skal samle, koordinere og lede nasjonal og internasjonal ekspertise fra akademia, næringsliv og myndigheter i innovasjonsteam. Ved hjelp av Konnekts datagrunnlag, skal innovasjonsteamene definere ulike kapasitets- og kompetansebehov. Disse prioriterte behovene vil bidra til at vi utdanner akkurat det norsk samferdsel trenger i dag og i fremtiden.

Fordi vi skal frem

Vi jobber for et effektivt samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner, næringsliv og myndigheter for at vi i Norge skal utdanne og utvikle den kompetansen samferdselssektoren trenger i fremtiden.

Konnekt er et initiativ av

Våre samarbeidspartnere

Historie

2017

Vedtatt strategi

Vedtatt strategi for høyere utdanning i Jernbanedirektoratet.

Prosjektstart

Start på prosjektet Initiativet for fremtidens samferdselskompetanse (IFS). Med på prosjektet er Statens vegvesen.

2018
2019

Involvering og forankring

Bred involvering i sektoren gjennom en rekke arbeidsmøter og en større workshop. Etablering av interimstyre og igangsatt delprosjekter for å sikre bred forankring.

Oppstart Konnekt

Beslutning fra Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen om å etablere Konnekt.

2020