Narvik

Uncategorized

Publisert 6. februar 2024

Program Nasjonalt jernbaneteknisk seminar

Togtur på Ofotbanen, Arctic Train, oppmøte Narvik Stasjon Toget går 11.40!!

Dagens utfordringer på jernbanesiden, Campus Narvik

14.30 – 14.50 Nasjonale utfordringer, Stefano Derosa, seksjonsleder Innovasjon Jernbanedirektoratet

14.50 – 15.10 Kapasitetsbehov, Ofotbanen og Malmbanen; Børge Klingan, Havnesjef Narvik Havn KF

15.10 – 16.00KVU Nord-Norgebanen, Nordlandsbanen og Ofotbanen, Thor Brækkan, Regiondirektør BaneNOR

  • Ofotbanen som testatrena for vedlikehold, Jens Harry Hoff, driftsingeniør og Svetlana Lorentzen, sporingeniør.
  • Pause

Brukere og leverandører; utfordringer og behov:

16.00 – 16.20 LKABs kapasitetsbehov og utfordringer, Marit Waleniussen Daglig Leder LKAB Norge AS

16.20 -16.40 Forutsetninger for økt godstrafikk på Ofotbanen og Nordlandsbanen, Carl Fredrik Karlsen, Kommersiell direktør, CargoNet

16.40 – 17.00 Utvikling av ingeniørtjenester på banesiden,  daglig leder Terje Ingebrigtsen/styreleder Trond Mikaelsen, INDIRA

17.00 – 17.20 4 planlagte tiltak for økt kapasitet på Ofotbanen, Tor Gunnar Pedersen, Sjefingeniør / prosjektleder Bane NOR
17.20 – 17.40 Løsninger for effektive snøskjermer og snøoverbygg på Ofotbanen, prof. Per-Arne Sundsbø UiT
17.40 – 18.00 Oppgradering av spor, losseanlegg LKAB, Rune Nilsen, Forskningsleder SINTEF Narvik

19.00 Felles middag på Jernbanecafeen

8. Februar; 8-14

08.30 – 08.50
Presentasjon av prosjekter i Europe’s Rail, nasjonal prosjektleder Preben Sæthre
08.50 – 10.00 Presentasjon jernbanerelaterte prosjekter ved;
•     OsloMet
•     NTNU
•     UiT
10.00 -10.20 Kompetansebehov i BaneNOR, Rune Brannfjell, leder operativ støtte BaneNOR
10.20 – 10.40 Hva skal til for å øke interessen for bane blant studenter, Hugo Wanje-Remlo, studieleder UiT
10.40 – 11.40 Presentasjon, jernbanerelaterte studier og EVU-tilbud ved:
•     OsloMet
•     NTNU
•     UiT

11.45-12.30 Lunch

12.30 – 14.00 Workshop; samarbeid om undervisning og FoU

9. februar – 

Befaringer i Narvik
Vi jobber med å få til en utflukt til Narviks nye terminal og en omvisning på laboratoriet til UiT Narvik. Ut i fra interessen kommer vi tilbake med mer detaljer.