Nå kan du søke stipend fra Nordisk Vegforum

Aktuelt

Uncategorized

Publisert 15. mars 2023

Nordisk Vegforum (NFV) tilbyr stipend til studier innen vei- og transportområder. Søknadsfristen er 28. april 2023

Stipendet har som formål å støtte utvikling av praksis, vitenskapelig forskningsarbeid og utdanning, inkludert videreutdanning. Stipendet har ingen geografisk avgrensning, men studier i nordiske land har høyest prioritet.

Fagområder/tema som for tiden er spesielt aktuelle for NVF-stipend er:

 • Transport i byer og transportplanlegging
 • Utforming
 • Vegteknologi
 • Trafikksikkerhet
 • Klimakrav i kontrakter
 • Luftkvalitet
 • Tunneler
 • Drift og vedlikehold
 • Godstransport
 • Bruer
 • ITS
 • Nordisk anleggsmarked

Stipender er blitt delt ut siden 80-tallet og har bidratt til en rekke forskningsrapporter. Her har du oversikt over tildelingene de siste årene.

2022

2021

2020

Olav Roset: Veien mot en helhetlig digital arbeidsflyt i bergsikringsbransjen