Mer bærekraftige løsninger i vegbygging?

Aktuelt

Uncategorized

Publisert 27. april 2023

En av de største utfordringene innen forvaltning av infrastruktur er nedslitte veier. Hvordan kan vi oppnå bærekraftige løsninger for veidekker? Dette spørsmålet tar OsloMet opp når de skal holde en tre-dagers workshop med studenter og eksperter fra offentlig og privat sektor fra Norge og Portugal.

Ansvarlig for konferansen Berthe Dongmo-Egeland sier -Til tross for at Norge og Portugal har mange ulikheter, vil erfaringer innen bærekraftige løsninger fra de respektive land, være med på å gi god perspektiver og inspirasjon. Du kan delta enten fysisk eller digitalt. Konferansen holdes 8-12. mai.

Over tre dager vil eksperter, forskere og fagfolk dele sine erfaringer fra en rekke prosjekter. I tillegg vil det være tid for samarbeid på tvers av prosjekter for å avdekke nye muligheter. 

-Det må forskes, men også handle om vi skal få til en bærekraftig veibygging med for eksempel mer bruk av resirkulerte materialer. På konferansen vil det være mye å lære og ta med seg for så vel studenter som næringsliv.

Berthe Dogmo-Egeland

Workshopen i mai er en del av prosjektet «be-READY – Resilient road pavements for sustainability» startet av professor Vitor Antunes og er finansiert av EU, Norge, Island og Lichentstein gjennom EEA grants. Målet for prosjektet er:

  • Oppdatere de eksisterende spesifikasjonene for gjenbruk av byggemateriale i veikontruksjon og vedlikehold
  • Forberede et kurs i bærekraftig veidesign og konstruksjon, som tar hensyn til ulike klimatiske endringer og ekstreme hendelser
  • Evaluere virkning av resirkulerte veidekker gjennom monitorering av eksisterende veier.
  • Justere modellene ved å utføre livssykluskostnadsanalyse (LCCA) av bærekraftige løsninger hvor man ser på langsiktig ytelse og kostnader knyttet til energiforbruk og klimagassutslipp

Lær mer om EEA grants