Kontakt oss

Kontakt oss gjerne dersom du ønsker å vite mer om Konnekt, hvordan vi samler samferdselssektoren, eller om du ønsker å delta i samarbeidet.

Analyse

Ved å samle inn og analysere data, trender og statistikk legger vi et grunnlag for faktabasert tilnærming til kompetanse i samferdselssektoren. Analyse av kompetanse er et viktig grunnlag for faktabasert tilnærming til strategiske kompetansetiltak. Konnekt gjør det ved å innhente og analysere data, trender og statistikk for så å formidle resultater.

Vei og Jernbane

Ikke nøl med å kontakte oss dersom dere har spørsmål tilknyttet kompetansesituasjonen innenfor vei og jernbane, eller om du vurderer en samferdselskarriere og har spørsmål knyttet til utdanningsmuligheter.

Du kan også benytte vårt kontaktskjema

Kontakt