Jane Bordal er ny styreleder

Aktuelt

Uncategorized

Publisert 29. november 2022

Styret består av (f.v) Pål Midtlien Danielsen, Jernbanedirektoratet, Jane Bordal (leder), Statens Vegvesen, Sigrid Tollefsen, Statens Vegvesen og Anders Andgard, Jernbanedirektoratet

Jane Bordal tar over som styreleder i Konnekt etter Christoffer Serck-Hanssen. Jane er direktør for Fellesfunksjoner og HR i Statens vegvesen og har sittet i Konnekts styre siden oppstarten i 2020.

Jane Bordal tar over stafettpinnen etter Christoffer Serck-Hanssen, tidligere organisasjonsdirektør i Jernbanedirektoratet.

«Riktig kompetanse er en grunnleggende forutsetning for å utvikle transportinfrastruktur som møter samfunnets behov», sier Bordal og fortsetter «Når vi vet at vi må møte disse behovene på stadig mer effektive og bærekraftige måter i en tid med rask utvikling, er det helt klart at vi må jobbe proaktivt med å bygge kompetanse og kapasitet sektoren trenger fremover».  

Jane poengterer at Konnekt er et verktøy for samferdselsaktørene:

«Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet har et ansvar for kompetanse i sektoren, og med Konnekt har vi et godt verktøy for å både forstå fremtidige kompetansebehov, og få til samarbeid mellom samferdselsaktører og mellom samferdsel og utdanningssektor slik at vi er godt rustet for fremtiden.» 

I tillegg til ny styreleder går Anders Andgard, avdelingsdirektør for virksomhetsstyring i Jernbanedirektoratet, inn som nytt styremedlem. Anders er opptatt av at Konnekts rolle som et bindeledd mellom samferdselssektoren og utdanningssektoren:

«Det er unikt at to statlige aktører samarbeider tett om langsiktig kompetansetilførsel og jeg ser frem til å bidra til at Konnekt oppfyller sin rolle som brobygger mellom samferdselssektoren og utdanningssystemet.» forteller Angard.

For mer informasjon, ta kontakt