Har klima- og miljøhensyn noe å si for drift og vedlikehold av infrastruktur?

Hva kreves for at klima- og miljøhensyn blir ivaretatt innen drift og vedlikehold av veg og jernbane?

Bransjen stiller opp for ny masterutdanning i geoteknikk

Sterkt behov for fagfolk gjorde at bransjen gjorde det de kunne for at OsloMet raskt fikk på plass masterutdanning i geoteknikk.
Aktuelt

-Det er bra for studentene, for faget og for oss. Det er en vinn-vinn situasjon

Slik oppsummerer Svein Are Brekke, Leder for fag og FoU i Brekke & Strand Akustikk det faktum at de årlig…

Aktuelt

Samferdselssektoren og NMBU sammen om bærekraft

NMBU og Konnekt inviterte sentrale aktører i samferdselssektoren for en dialog om bærekraftig samferdsel Samferdselssektoren har stort fokus på bærekraft…

Nå kan du søke stipend fra Nordisk Vegforum

Nordisk Vegforum (NFV) tilbyr stipend til studier innen vei- og transportområder. Søknadsfristen er 28. april 2023

Bedre samhandling om tunneler

NTNU tilbyr Tunnelstudiet til alle som jobber med ulike fagområder innen samferdsel. Finn ut mer om studiet og hvordan du kan søke.
Aktuelt

Søker bærekrafts- utfordringer for tverrfaglig innovasjonsprosjekt

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) jakter bærekraftsutfordringer fra bedrifter til Innovasjon i Team, et valgfag på bachelornivå. Her kan din bedrift…

Aktuelt

Eksperter søker problemer

Har du en utfordring eller et problem som trenger en løsning? Da kan jernbanelandsbyen ved NTNU være løsningen. Tverrfaglige team…

Webinar

Hvordan kan samferdsel utnytte studentenes kompetanse?

WEBINAR: Møt flere av utdanningsinstitusjonene våre og hør hvordan de legger opp til samarbeid mellom næringslivet og studenter. Og lær…

Stort behov for fagarbeidere i jernbanesektoren

Bransjen har i flere år gitt uttrykk for underdekning av fagarbeidere sett opp mot etterspørselen i markedet. En fersk rapport underbygger dette, og peker på tre mulige løsninger for å opprettholde effektivitet og kvalitet i produksjonen. Les rapporten

Øker kompetansen for bedre tunnelsikkerhet

Nå utdannes de første i landet med spesialkunnskap på tunnelsikkerhet. Lær mer om tilbudet fra UiS.

Jane Bordal ny styreleder

Jane Bordal tar over ledervervet i Konnektstyret. Les mer

Trenger du å komme i kontakt med studenter som vil skrive master- eller bacheloroppgave?

Send oss dine oppgaver, og vi hjelper deg å komme i kontakt med studenter ved alle utdanningsinstitusjoner

Olav Guddal og Anne Eiken vant priser for beste masteroppgaver

Les mer om vinnerne her

Inngår samarbeid med UiT for å styrke kompetansetilbud i nord

Les mer om samarbeidet

Vant innovasjonskonkurransen "Sustainnovation" med grønn akustikkløsning

Presenterte konseptet for bransjen og vant. Les mer
Aktuelt

3D skanning ble løsningen da tegningen var borte

Bane NOR sto uten tegninger på en gammel ledeskinne. Løsningen ble 3D-skanning med hjelp fra NTNU. Ved Trondheim stasjon er…

Aktuelt

Digitalisering i samferdsel gir nye, spennende muligheter

De fleste av oss reiser på veier og jernbane hver eneste dag, men de færreste vet hvor mye teknologi som…

Aktuelt

OsloMet med nytt studietilbud – Master i Geoteknikk

En rekke aktører samlet seg hos OsloMet for å høre om det ny studietilbudet. Foto: OsloMet

Nyhet

Satser på transport- og infrastrukturutdanning

Konnekt gjør det mulig for OsloMet å satse på smart transport og infrastruktur i byggingeniørstudiene. Nasjonal transportplan legger vekt på…

Kunnskapsgrunnlag – Samferdselskompetanse i Norge

Denne rapporten viser en gjennomgang og drøfting av eksisterende kunnskap om kompetanse, kompetansebehov og kompetanseutvikling i Norge samt endringskrefter som kan påvirke kompetansebehov i samferdselssektoren.
Nyhet

Sektoren trenger mer helhetlig forståelse av miljø- og klimapåvirkninger i alle ledd

Det var et av mange tiltak som kom fram da Konnekt, Prosjekt Norge og Grønn Anleggssektor samlet bransjen til arbeidsmøte….

Rapport

Kompetanse for grønn omstilling

Mangel på relevant kompetanse kan være en hemmende faktor for å realisere den grønne omstillingen som samfunnet står ovenfor. Denne…

Nyhet

Studenter – en ressurs for din organisasjon?

Undersøkelser viser at studenter, arbeidsgivere og utdanningsinstitusjoner ønsker økt og tettere samarbeid mellom studenter og arbeidsgivere. Studenter setter pris på…

Nyhet

Vi samler inn bachelor- og masteroppgaver for studentene

Ønsker du en student, eller flere til å gå løs på utfordringer eller muligheter innen samferdsel? Da kan du sende…

Nyhet

Pris for beste masteroppgave – jernbane og vei ble delt ut under BM-dagen på NTNU

Pris for beste jernbanefaglige masteroppgave og beste vegfaglige masteroppgave ble delt ut på NTNU Årets pris for beste jernbanefaglige masteroppgave…

Konnekt skal bidra til et målrettet samarbeid mellom utdanning, myndigheter og næringsliv

Les mer om hvordan

Forslag til studentoppgaver

Her kan du finne forslag og ideer til studentoppgaver

Studenter – en ressurs for din bedrift?

Lær hvordan din bedrift kan benytte seg av studenter
Nyhet

Direktørene står samlet om kompetanseutvikling i samferdselssektoren

Vegdirektøren og Jernbanedirektøren har nå signert Konnekts styringsdokument. Dermed har Konnekt offisielt fått mandatet til å representere Jernbane- og Vegdirektoratet…

Nyhet

Konnekt leder på plass

 Vi søkte etter en innovativ og strategisk leder til Konnekt  – og det har vi fått.  Abdul Basit Mohammad begynte…

Hvor godt rustet er Norge til å bygge fremtidens samferdsel?

Les rapporten (pdf)